Tegevuskava

Elva valla tegevuskava valmistumiseks Euroopa kultuuripealinnaks Tartu 2024

Elva vallas toimunud üritused on jõudnud Tartu 2024 ametlikku kultuuriprogrammi

 • Teavitustöö erinevates sihtrühmades võimalusest olla osa kultuuripealinnast
 • Avaliku ideekorje korraldamine
 • Olemasolevate ürituste analüüs läbi Tartu 2024 väärtuste ning edasiarenduse plaanid
 • Osalemine ametlike programmiliinide arendusmeeskondades
 • Euroopa spordilinna võimaluste analüüs kultuuripealinna kontekstis

Elva valla ettevõtjad ja teenusepakkujad on valmis kultuuripealinna külastajateks

 • Teavitustöö turismiettevõtjate, loomeettevõtjate, tootjate ja teiste teenusepakkujatega
 • Teenuspakettide ja marsruutide arendamine
 • Kodumajutuse propageerimine
 • Ettevõtlusnädala ja mentoriklubi programmi on lülitatud Tartu 2024 teemad
 • Elva valla Võrtsjärve piirkonna ettevõtjate ja teiste aktiivsete korraldajatega kohtumised
 • Infomaterjali olemasolu nii trükistena kui ka veebis

Elva valla avalik ruum on külastajateks valmis

 • Matkaradade ja puhekohtade korrashoiu ja taristu arendamise plaani väljatöötamine
 • Viidasüsteemi disaini kontseptsiooni loomine ja rakendamine
 • Ettepanek Tartu 2024 ühtsete maamärkide/infotahvlite paigaldamiseks
 • Rally Estonia etapi sidumine kultuuripealinna kampaaniaga

Elva vallas on kujunenud välja tugev meeskond

 • Kultuurikompassi sarjas aktiivne osalemine
 • Tartu 2024 Elva valla saadikuprogrammi välja töötamine
 • Noorte Vabatahtlike kasvuprogramm “Elluastumise kunst” loomine
 • Giidide ja loo-jutustajate võrgustiku arendamine ja koolitamine
 • Tegelemine meeskonna liikmete keeleoskuse arendamisega
 • Tartu 2024 ideede ja ettevõtlikkuse lõimine koolide haridusprogrammi

Elva valla elanikud on teadlikud Tartu 2024 võimalustest

 • Elva valla kultuurpealinnaks valmistumise blogi pidamine aadressil tartu2024.elva.ee
 • Teavitustöö valla erinevates infokanalites
 • Info kajastamine Elva valla infolehes

Tegevuskava on välja töötanud töörühm koosseisus: Marika Saar, Hemminki Otstavel, Kätlin Saarela, Lea Kurvits, Meelis Külaots, Liis Jaamets, Sirle Lüüs, Kaja Udso, Enn Tobre, Mari-Liis Vanaisak, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Veronika Nikolajeva

Ettepanekud ja kommentaarid tegevuskava täiendamiseks on oodatud marilin.aasoja@elva.ee.